Podstawowym celem publikacji raportu jest rozpoczęcie dyskusji na temat wpływu zmian klimatu na rolnictwo i obszary wiejskie - głównie poprzez przedstawienie różnych aspektów i perspektywy spojrzenia na problem środowiska a produkcji rolnej. Zmiany klimatu wpływają nie tylko na rolnictwo, jednak z punktu widzenia naszego kraju to właśnie wpływ na ten sektor gospodarki, może mieć decydujące znaczenie dla nas wszystkich. Polska to przecież w większości kraj rolniczy, bo 93 proc. terenu Polski stanowią obszary wiejskie, zamieszkałe przez prawie 40 proc społeczeństwa, stąd oczywiste staje się twierdzenie, że to co globalne jest najbardziej odczuwalne lokalnie.

To co najwyraźniej obserwujemy to zmiany klimatu i oczywiście coraz częściej nawiedzające nasze strony geograficzne klęski żywiołowe. Dla przykładu w Polsce średnia temperatura lipca 2006 r. była najwyższa od ponad 200 lat, co bezpośrednio przełożyło się na spadki plonu o 20 proc. w stosunku do 2005 r. W tym okresie także na Kujawach i Pomorzu 90 proc. gmin wiejskich ogłosiło stan klęski żywiołowej. Pociągnęło to za sobą olbrzymie straty finansowe mierzone w setkach milionów złotych. Powoli problem klimatu zaczynają dostrzegać „rządzący światem”. Unia Europejska zapowiedziała zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej zmierzające do zwiększenia dbałości o środowisko.

Dlaczego rolnictwo z punktu widzenia zmian klimatu jest tak ważne?

Z punktu widzenia światowej emisji gazów cieplarnianych udział rolnictwa to 15 proc., a wg. UE jest to mniejszy udział, bo ok. 9 proc. Poza tym w Unii Europejskiej rolnictwo jest na drugim miejscu całkowitej ilości emitowanych gazów. W poszczególnych krajach poziom emisji jest różny od 6 proc. do 28 proc. Emisja ta jest związana głównie z odprowadzaniem dwóch gazów nadtlenkiem azotu związanej z użytkowaniem nawozów azotowych oraz drugi to metan powstały głownie z fermentacji beztlenowej oraz produkcji zwierzęcej. Jednak co najważniejsze, w rolnictwie istnieje bardzo duży potencjał redukcji emisji tych gazów, a według raportu IPCC redukcja ta może wynieść nawet 100 proc. emisji pochodzących z rolnictwa. Korzyści z racjonalizacji stosowania nawozów i zagospodarowania gazów cieplarnianych są obustronne - poprawiają stan środowiska, a także rachunek ekonomiczny gospodarstw – przekonywał Zbigniew M. Karaczan z SGGW, autor jednego z podrozdziałów raportu.

Podstawowym aspektem działania przeciw zmianom klimatycznym również w naszym kraju jest zmiana przyzwyczajeń rolników i sposobów produkcji w gospodarstwie – także nie jest to tylko problem polityków, którzy muszą znaleźć inną drogę ale także rolnika, który do tej pory miał w swoim gospodarstwie wszystko ustawione. - Podam jeden przykład. Dwa lata temu nie wygłosiłem żadnego wykładu dla rolników. W tym roku mam już za sobą ok. 5 i dalsze zamówienia. To pokazuje wagę problemu, z którego sami rolnicy zdają sobie sprawę – powiedział Jerzy Kozyra, agrometeorolog IUNG.

Źródło: farmer.pl