Według przekazywanych wczoraj informacji rolnicze pikiety i traktorowe blokady dróg odbywać się będą przynajmniej w 11 powiatach województwa zachodniopomorskiego. W niektórych zaplanowano więcej niż jedną akcję protestacyjną.

Protesty mają mieć formę pikiet przed gmachami publicznymi lub traktorowych przejazdów. Ciągniki mają wyjechać m.in. na trasy krajowe nr 10, 11, 6 i 25 oraz drogę wojewódzką nr 109. Większość akcji rozpocząć się ma w godzinach przedpołudniowych.

Wczoraj Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego spotkał się z Wojewodą Zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim i przekazał mu informację o protestach i listę postulatów. W piśmie skierowanym do Wojewody czytamy:

"Zachodniopomorska Rada Województwa NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” uchwałą nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku, na podstawie § 9 ust. 1 oraz § 10 ust. 1, 2, 3 Statutu NSZZ RI „Solidarność”, podjęła akcję protestacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego. Akcja protestacyjna prowadzona będzie od dnia 18 stycznia 2022 roku, do jej odwołania przez Zachodniopomorską Radę Wojewódzką NSZZ RI „Solidarność”.

Celem akcji protestacyjnej jest wyrażenie sprzeciwu wobec braku reakcji władz państwowych na gwałtownie pogarszającą się sytuację ekonomiczną rodzinnych gospodarstw towarowych w wyniku: pandemii, wieloletnich niekorzystnych warunków pogodowych, gwałtownego wzrostu kosztów produkcji rolnej oraz krzywdzącej towarowe gospodarstwa rodzinne polityki państwa.

Akcja protestacyjna na terenie województwa zachodniopomorskiego prowadzona będzie w formie zgromadzeń informacyjnych oraz wyjazdów pojazdów rolniczych na drogi publiczne".

W opinii rolniczej "Solidarności": "sytuacja w środowisku rolniczym województwa zachodniopomorskiego jest już tak napięta, że wymaga natychmiastowego podjęcia prac na szczeblu rządowym oraz regionalnym celem rozwiązania narastających problemów." Protestujący rolnicy domagają się pilnego przyjazdu na Pomorze Zachodnie ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. "W przypadku nie podjęcia rozmów protest ulegnie eskalacji" - ostrzegają związkowcy z "S".

[Aktualizacja] Rolnicza "Solidarność" z woj. opolskiego zapowiedziała również na dziś pikietę przed Starostwem Powiatowym w Głubczycach, by wyrazić poparcie dla postulatów zachodniopomorskich rolników. Protesty otwarcie wspiera także AGROunia. Na fanpejdżu organizacji czytamy: "Rolnicy w województwie Zachodniopomorskim wyjeżdżają na drogi. Agrounia rozumie i popiera walkę wszystkich rolników o lepszy byt. Dziś na drogach będą także rolnicy z AGROunii, jesteśmy razem! Drogie nawozy, na które nas często nie stać, władze państwa, które nie rozumieją potrzeb najciężej pracujących to tylko niektóre przyczyny ruchów strajkowych." Postulaty protestujących w Zachodniopomorskim poparł również Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego.