W imieniu rolników województwa zachodniopomorskiego składam STANOWCZY PROTEST wobec sposobu uruchomienia działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od samego początku charakteryzuje się opieszałością, przewlekłymi procedurami, opóźnieniami i zaniedbaniami. Szczegółowe informacje i ostatecznie zatwierdzone wymagania potencjalni beneficjenci poznają niemal w ostatniej chwili.

Cieszymy się, że środki o jakie mogą ubiegać się rolnicy są większe niż w poprzednim okresie programowania, jednakże zmuszanie ich do tworzenia społecznych kolejek urąga standardom cywilizowanego państwa europejskiego! Dodatkową zafundowaną rolnikom „atrakcją” jest fakt, że termin zakończenia przyjmowania wniosków będzie niespodzianką…
Zdaję sobie sprawę, że wobec zmian politycznych nie zdążą już Panowie naprawić swoich błędów, jednakże niech ten list będzie wyrazem naszej niezgody- niezgody samorządu rolniczego - na taką jakość pracy dla rolnictwa i obszarów wiejskich.         

PREZES ZARZĄDU
Edward Sadłowski