Akcja punktowego i doraźnego natlenienia wód Odry z wykorzystaniem 25 pomp prowadzona jest w sześciu lokalizacjach: Gryfinie, Moczyłach, Siadle Dolnym, na Dziewokliczu, przy Moście Długim i ul. Perkuna. Działania mają przeciwdziałać przydusze.

W odwodzie pozostaje sześć dużych pomp PSP i dwie duże ZUW, które będą dziś instalowane w kolejnych miejscach - poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy wojewody zachodniopomorskiego Michał Ruczyński.

Jak dodał "prowadzony jest też monitoring wszystkich ujęć wody pitnej nadzorowanych przez sanepid, zlokalizowanych wzdłuż Odry w pasie 2 km - jakość wody w tych ujęciach nie budzi zastrzeżeń".

Badana jest też woda pitna w ujęciach indywidualnych i studniach przydomowych: od 11 do 21 sierpnia pobrano 318 próbek wody pitnej do badań, a w poniedziałek zaplanowano pobranie 35 próbek z 21 ujęć lub studni głębinowych. Zastrzeżeń nie budzi też jakość wody we wszystkich kąpieliskach morskich.

W niedzielę przeprowadzono 54 kontrole bezpieczeństwa żywności. Sprawdzono 33 targowiska i miejsca wyznaczone lub zwyczajowo wykorzystywane do sprzedaży. Ponadto skontrolowano 21 punktów gastronomicznych. Nie stwierdzono sprzedaży i wykorzystywania do produkcji zrywności ryb z Odry - dodał Ruczyński.

Poinformował też, że do utylizacji przekazano już ponad 106 ton śniętych ryb, w poniedziałek planowany jest odbiór kolejnego transportu z niedzieli, który szacowany jest na ponad 20 ton.

Na Odrze nadal ustawionych jest 29 zapór w 17 lokalizacjach.

Od 12 sierpnia przeprowadzono 497 kontroli w zakresie wprowadzania do obrotu ryb z Odry oraz nawadniania upraw woda z Odry. Do 25 sierpnia obowiązuje wydany przez wojewodę zachodniopomorskiego zakaz korzystania z wód Odry, związany z zanieczyszczeniem rzeki.