Ograniczone będzie ryzyko powodziowe, łagodzone będą skutki suszy, zwiększy się odporność gospodarki i środowiska na zmiany klimatyczne.

"Susze, powodzie i podtopienia to zjawiska coraz częściej pojawiające się na skutek zmian klimatu, dlatego każde działanie mające na celu przeciwdziałanie ich skutkom jest kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców Polski" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

"Prowadzone konsultacje społeczne dają jasny sygnał do tego, abyśmy wspólnymi siłami walczyli o lepszą przyszłość dla nas wszystkich, ponieważ bez wody nie ma życia" - dodał.

Jak podał resort, do 26 lipca 2021 r. można zapoznać się z projektem Programu i złożyć do niego swoje uwagi lub wnioski. Najbliższe spotkania konsultacyjne online odbędą się 16 i 21 lipca 2021 r.