Zagroda Młyńska w Bogdańcu jest obiektem o dużym znaczeniu kulturalnym i turystycznym dla regionu. Jest jednym z nielicznych skansenów w regionie lubuskim prezentującym kulturę i technikę wiejską.

Remont obejmie cały kompleks - budynek młyna i sąsiadujące z nim budynki gospodarcze. Konserwacji zostaną poddane zabytki ruchome, modernizacja obejmie wystawy stałe we wnętrzach i wystawę plenerową.

Zadanie będzie realizowane przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie, które otrzymało na ten cel 5,7 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020. Muzeum jest instytucją kultury podległą samorządowi regionu.

Wykonawcą inwestycji została gorzowska firma Godbud, a termin zakończenia prac jest planowany na grudzień 2021 r.

Jak można dowiedzieć się ze strony Muzeum Lubuskiego, trójkondygnacyjny budynek młyński o konstrukcji szkieletowej (szachulcowej) wzniesiony w 1826 roku w miejsce istniejącego wcześniej obiektu. Budynek młyna został przystosowany do celów wystawienniczych, ale od początku 2012 r., ze względu na zły stan techniczny, był tylko w części udostępniony zwiedzającym.

W zagrodzie znajduje się również dwukondygnacyjny budynek gospodarczy z przełomu XIX i XX wieku. Mieści się w nim ekspozycja maszyn i narzędzi rolniczych pozostawionych na tych terenach przez ludność niemiecką i przywiezionych przez polskich osadników.

Z kolei w dawnej szkieletowej wozowni znajdują się trzy ekspozycje - kuźnia, maglarnia oraz wystawa poświęcona pszczelarstwu.