Świętokrzyski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydał wczoraj komunikat, w którym potwierdził wystąpienie zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników. To oznacza przewidziane przepisami konsekwencje dla instytucji i rolników z regionu.

Oto opublikowany przez ARiMR w Kielcach komunikat:
„Wczoraj, tj. 7 kwietnia 2020 r. u jednego z pracowników Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR stwierdzono zakażenie koronawirusem. Osoba, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem przebywa w izolacji domowej, a stan zdrowia pracowników Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego, którzy mieli z nią kontakt jest obecnie monitorowany.


Równocześnie z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa pracownicy oddziału zostali skierowani do wykonywania pracy w sposób zdalny, tzn. nie świadczą pracy w siedzibie oddziału. Budynki świętokrzyskiego oddziału ARiMR zostały zamknięte w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, pomimo to Świętokrzyski Oddział Regionalny na bieżąco realizuje swoje zadania. Ponadto, od 16 marca, od kiedy wprowadzono ograniczenia systemowe w pracy ARiMR, żaden z rolników nie miał bezpośredniego kontaktu z zakażonym pracownikiem oddziału regionalnego w Kielcach.


Beneficjenci, którzy chcą złożyć dokumenty w oddziale ARiMR mogą to zrobić za pośrednictwem udostępnionej wrzutni przy siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Kielcach, ul. Magazynowa 4. Biura powiatowe Agencji w województwie świętokrzyskim (podobnie jak biura w pozostałych województwach) mają ograniczony kontakt bezpośredni z beneficjentami, dlatego uprzejmie prosimy o załatwianie spraw telefonicznie lub mailowo – numery telefonów oraz adresy e-mail dostępne są na stronie ARiMR w zakładce kontakt. Dokumenty można również składać poprzez skrytkę ePUAP, a także za pośrednictwem dedykowanych aplikacji – eWniosekPlus oraz IRZPlus. Więcej informacji dotyczących pracy ARiMR podczas stanu epidemii znajduje się tutaj ww.arimr.gov.pl”