Zarząd spółki zaproponował cztery warianty podwyższenia: w ramach kapitału docelowego oraz zwykłego podwyższenia kapitału, z prawem poboru lub z wyłączeniem prawa poboru. Preferowanym wariantem jest upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego. Projekty uchwał przewidują emisję (w jednej lub kilku seriach) nie więcej niż 48,1 mln akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

W wyniku emisji nowych akcji, spółka zamierza pozyskać środki niezbędne na realizację swojej strategii, w tym w szczególności na wsparcie finansowe planowanych projektów akwizycyjnych, w szczególności nabywania akcji lub udziałów innych spółek. Wysokość ceny emisyjnej nowych akcji ustalana będzie każdorazowo przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

Spółka Azoty Tarnów zamierza pozyskać środki na realizację uaktualnionej strategii na lata 2012-2020, która spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa. W wyniku emisji akcji, Azoty Tarnów chcą pozyskać finansowanie na planowane projekty inwestycyjne i akwizycyjne, w szczególności nabywanie akcji lub udziałów innych spółek. 14 lipca br. akcjonariusze Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. zdecydują, w jakim wariancie zostanie dokonane podwyższenie kapitału zakładowego.