Dzięki nowej emisji Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach chcą zwiększyć swoje zaangażowanie w kapitale ZA „Puławy” S.A. do poziomu nie mniejszego niż 60 proc. (obecnie udział ten wynosi 10,3 proc. – są to akcje nabyte w wyniku wezwania ogłoszonego 13 lipca ub. roku).

Zapisy na akcje będą prowadzone od 7 do 10 stycznia 2013 roku w POK-ach DM PKO BP i PPZ DM Pekao albo w przypadku inwestorów kwalifikowanych w siedzibie CAIB oraz DM PKO BP.

Cena emisyjna akcji serii D została ustalona na poziomie 44 zł. Cena emisyjna w przypadku tej aportowej emisji ma charakter wyłącznie techniczny, najważniejszym parametrem jest bowiem parytet wymiany akcji, który został ustalony przez NWZ Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. na 2,5:1, czyli 1 akcja ZA „Puławy” S.A. uprawniać będzie do objęcia 2,5 nowych akcji Azotów Tarnów. Tarnowska spółka zaoferuje akcjonariuszom ZA „Puławy” S.A. nie więcej niż 42.867.293 akcji serii D.

Do przeprowadzenia transakcji w postaci przejęcia kontroli nad ZA „Puławy” S.A. niezbędna jest jeszcze zgoda Komisji Europejskiej na koncentrację. Spółka oczekuje, że zgoda Komisji Europejskiej zostanie wydana do dnia 18 stycznia 2013 r.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecna w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów.

Zajmuje obecnie piąte miejsce w gronie zintegrowanych europejskich producentów poliamidów i jest jedynym polskim producentem polioksymetylenu oraz należy do czołówki producentów nawozów mineralnych prowadzących działalność na obszarze Unii Europejskiej.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A (jednostka dominująca w Grupie Azoty) notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kontynuują tradycje fabryki założonej przed 85 laty z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego, której powstanie było jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym. W swoich działaniach strategicznych Grupa Azoty stawia na rozwój, innowacyjność oraz dbałość o środowisko naturalne.