Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego starannie przygotowali się do procesu przyjmowania zapisów. W pobliżu cukrowni wyznaczono sieć Punktów Usług Maklerskich zlokalizowanych w oddziałach PKO Banku Polskiego i POK Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego – ponad 60 w pięciu województwach.