Komisja Europejska opracowała projekty rozporządzeń dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020, które obejmują zmiany w zakresie płatności bezpośrednich, wspólnej organizacji rynków rolnych, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz finansowania i monitorowania WPR.

Projekt stanowiska rządu opisywaliśy wcześniej. Odnosi się on do najważniejszych elementów zawartych we wnioskach Komisji i obejmuje projekty stanowiska do propozycji siedmiu rozporządzeń, które będą regulować funkcjonowanie WPR po 2013 roku. Po zakończeniu konsultacji międzyresortowych oraz społecznych, dokument będzie stanowił podstawę dla przedstawicieli Polski do udziału w negocjacjach na forum unijnym.

Opinie prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 2 marca 2012 roku do Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MRiRW, również w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.UEM@minrol.gov.pl.

Poniżej zamieszczamy treść stanowiska rządu: