Polscy producenci stracili dotychczas około 45  mln euro  (z upraw pod osłonami oraz warzyw gruntowych). Ceny uzyskiwane przez producentów  warzyw spadły do poziomu o wiele niższego od kosztów produkcji.

W Polsce warzywa pod osłonami uprawniane są na powierzchni około 5,5 tys. hektarów. W ten sposób produkowane jest około 800 tys. ton warzyw.  Szacunkowo na jeden hektar uprawy pomidorów szklarniowych potrzeba nakładów rzędu 1 mln zł (tj. 250 000euro). Przy plonie około 45 kg z metra kwadratowego średnia cena za pomidory musiałaby wynosić 2,5 zł  (tj. ok. 0,6 euro), a ogrodnicy sprzedają je poniżej złotówki za kg, natomiast ogórki nie znajdują nabywców nawet po 20 groszy. W takiej samej trudnej sytuacji są producenci warzyw gruntowych np. sałaty w Polsce.

W gospodarstwach, które uprawiają warzywa pod osłonami pracuje w Polsce 55 tys. ludzi, a mniej więcej tyle samo zatrudnionych jest w firmach, które kooperują z przedsiębiorstwami ogrodniczymi.  Jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi naszego rolnictwa, jakiem jest ogrodnictwo pod osłonami, z dnia na dzień znalazło się w sytuacji ekstremalnej . Ogórki w obecnej chwili nie są sprzedawane na rynku, a przy pełnych chłodniach nie ma już możliwości ich przechowywania.