Prokuratura Krajowa poinformowała we wtorek w komunikacie, że śledztwo w sprawie licznych wyłudzeń mienia, popełnionych w związku z działalnością Grupy Producenckiej "Nasze Zboża" nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Siedlcach.

PK poinformowała, że prokurator przedstawił zarzuty dwóm podejrzanym: Sławomirowi I. - Przewodniczącemu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych oraz szefowi ugrupowania Ruch Społeczny Rzeczpospolitej Polskiej, a także jego synowi - Damianowi I. Sławomir I. był prokurentem w grupie producenckiej, a jego syn Damian I. pełnił funkcję prezesa zarządu i faktycznie zajmował się sprawami spółki.

PK podkreśliła, że prokurator zarzucił Sławomirowi I. i Damianowi I. popełnienie oszustw na szkodę licznych podmiotów. "Materiał dowodowy wskazuje na to, że podejrzani nabywali od licznych wytwórców rzepak, kukurydzę, owies, żyto i inne zboża, a także kupowali od różnych podmiotów środki służące ochronie roślin, nawozy sztuczne i inne mienie niezwiązane bezpośrednio z obrotem zbożami, np. cement, gaz LPG, wyroby hutnicze, beton, sprzęt kontrolno-pomiarowy. Nie płacili przy tym za nabyte mienie i wykonane usługi. Co istotne podejrzani dokonywali zakupu różnego rodzaju towarów oraz usług mając świadomość, że zapłata za nabyte mienie i usługi nie zostanie uiszczona" - czytamy.

Obu podejrzanym zarzucono także uszczuplenie podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 41 tysięcy 975 złotych. "W organie podatkowym złożyli oni nierzetelne faktury VAT wystawione na rzecz Grupy Producenckiej Nasze Zboża sp. z o.o., dokumentujące usługi, które faktycznie nie zostały wykonane" - zaznaczono.

"Zarzuty stawiane przez prokuratora Sławomirowi I. i Damianowi I. dotyczą także uszczuplenia podatku VAT w kwocie 99 tysięcy 509 złotych, poprzez niedokonanie obowiązkowej korekty w zakresie odliczonej kwoty podatku VAT. Kwota odliczenia, które należało skorygować, wynikała z poszczególnych faktur VAT potwierdzających nabycie przez spółkę różnego rodzaju towarów i usług, za które jednak spółka nie uregulowała należności wobec wierzycieli w okresie 150 dni od ustalonych terminów płatności" - dodano.

Ponadto nieprawidłowości w działaniach spółki dotyczą zaniechania składania przez Damiana I. w wymaganym terminach w latach 2015, 2016 i 2017 sprawozdań finansowych z działalności spółki.

PK poinformowała, że prokurator zastosował wobec podejrzanych dozór Policji, poręczenia majątkowe w wysokości po 30 tysiące złotych oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przy skupie zboża i innych płodów rolnych.

Prokuratura ustaliła, że skala wyłudzeń mienia dokonanych w związku z działalnością spółki Grupa Producencka "Nasze Zboża" - w okresie od 2013 do 31 marca 2016 roku - sięga kwoty 1 miliona 897 tysięcy 887 złotych. Status pokrzywdzonych działalnością spółki posiada ponad 40 osób.