W tegorocznym Zjeździe udział wzięło około 1500 osób, w tym blisko 1200 rolników i gospodyń wiejskich. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Wicepremiera Rządu RP Waldemara Pawlaka, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, a także przewodniczącego COPA, szefów wielu resortów, agencji rządowych, przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i organizacji rolniczych z zagranicy.

Po oficjalnym otwarciu Zjazdu, Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin rozpoczął swoim przemówieniem debatę o kondycji polskiego rolnictwa.

W swoim wystąpieniu odniósł się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które zostało ogłoszone pod koniec października. W jego świetle finansowanie z budżetu państwa składek zdrowotnych rolników, bez względu na ich status materialny, jest niezgodne z konstytucją. Na zmianę tych przepisów TK dał 15 miesięcy.

Trybunał orzekł wyrok niezgodny z konstytucją, łamiąc konstytucję. W najbliższych dniach zaskarżymy ten wyrok- powiedział Władysław Serafin.

Prezes przypomniał, że ze świadczeń tego typu, oprócz rolników, korzystają także inne grupy zawodowe: sędziowie, prokuratorzy, agencje rządowe, służby mundurowe, specjalne i cywilne. Dlatego dziwi go, że skupiono uwagę opinii publicznej tylko na sprawie rolników. O problemach polskiej wsi, o naszych emeryturach, rentach i składkach nie powinien się wypowiadać w naszym imieniu ekskluzywny klub milionerów i biznesmenów Business Centre Club – zaznaczył W. Serafin.

KZRKiOR oczekuje, że w ciągu 6 miesięcy rząd zaproponuje zmiany w systemie podatkowym i emerytalnym. Związek obiecał, że się do nich odniesie. Jeśli takie propozycje nie padną, sami przygotujemy własne rozwiązania- zapewnił szef kółek rolnych.

Władysław Serafin w swojej przemowie podkreślił także potrzebę wzmocnienia reprezentacji polskich związkowców w organach Komisji Europejskiej. Rozstrzygają się losy przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), głos Polski musi być słyszalny - dodał. Jego zdaniem trudność tego zadania polega na tym, że organizacje rolnicze nie mają pieniędzy na prowadzenie biura związkowego w Brukseli i zlecanie wykonania różnych ekspertyz.

Swój udział w drugim dniu Zjazdu zapowiedział wcześniej prezydent RP Bronisław Komorowski, niestety termin uroczystości zbiegł się w czasie z jego wyjazdem na szczyt Grupy Wyszehradzkiej. W liście skierowanym do uczestników i organizatorów prezydent zapewnił: Będę zabiegał o utrzymanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i o stworzenie w ramach tej polityki jak najkorzystniejszych warunków dla rozwoju polskiego rolnictwa. Konieczne jest utrzymanie wysokich nakładów na modernizację wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Musimy jednocześnie dbać o rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, kształtować warunki dla tworzenia nowych miejsc pracy. Potrzebne są również inicjatywy, które będą podnosić poziom życia mieszkańców wsi, przyczyniać się do wyrównywania szans rozwoju.

Prezydent przypomniał, że Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych reprezentuje największą w Polsce organizację społeczno-zawodową rolników, skupiającą ponad milion członków.  KZRKiOR od samego początku polskich przemian wspierał rolników w przystosowaniu się do wyzwań gospodarki rynkowej, rozwijał współpracę z instytucjami UE i z organizacjami związkowymi z innych krajów. Wyrazem uznania było powierzenie Związkowi zorganizowania Światowego Kongresu Rolników, który odbył się w Polsce przed dwoma laty.

Każdy z Was jest kontynuatorem długiej i pięknej tradycji. Kółka rolnicze odegrały znaczącą rolę w obronie polskości i rozwoju cywilizacyjnym polskiej wsi. Również w okresie zmagań z komunizmem to właśnie w dużej mierze dzięki ich staraniom udało się ocalić w naszym kraju prywatną własność ziemi, wolność gospodarowania i rolniczą przedsiębiorczość- napisał w swoim liście Bronisław Komorowski.

Podczas debaty na XIII Zjeździe swój głos zabrał także wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, który podkreślił, że rolnictwo jest niezmiernie ważną gałęzią gospodarki. W obecnych czasach rolnictwo stoi przed nowymi wyzwaniami – z jednej strony produkcją żywności, z drugiej zielonej energii . W maju 2010 r. organizacja rozwoju gospodarczego OECD ustanowiła program Green Growth Economy. Obecnie biopaliwa oraz energia ze źródeł odnawialnych to ważny obszar, na którym powinniśmy być aktywni zarówno w skali makro, jak i mikro – dodał szef MG. 

Wicepremier zaznaczył również, że sprzedaż wyrobów rolno-spożywczych stanowi istotną część polskiej wymiany handlowej. – W ubiegłym roku, wartość eksportu wyniosła 98 mld euro, z czego aż 12 mld euro stanowiły produkty rolne– przypomniał.

W dyskusji wziął udział też Minister rolnictwa Marek Sawicki, który oznajmił że Polska nie chce kontynuacji dotychczasowej polityki rolnej, gdyż nie jest ona jednakowa dla wszystkich. Nowa WPR powinna być bardziej sprawiedliwa. Liczę na silne wsparcie ze strony kółek rolniczych w tej sprawie- dodał .

Związek Kółek Rolniczych złożył do Sejmu rękami Polskiego Stronnictwa Ludowego projekt ustawy o "Komisji Dialogu i Partnerstwa Obszarów Wiejskich i Rolnictwa". Propozycję tę poparły pozostałe partie polityczne: Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Władysław Serafin zaznaczył, że KZRKiOR jest otwarty na dialog z rządem i popiera dyskusje publiczne przy stole, a nie na ulicy. Związek jest organizacją pozytywistyczną, nie awanturniczą. Prosimy o dialog, stwórzmy rozwiązanie, które będzie w Europie nowoczesne i partnerskie- zaproponował Prezes Związku.

Źródło: farmer.pl