Po żniwach woda szybko paruje z nie uprawionej gleby, stąd pierwszym zadaniem rolnika jest jak najwcześniejsze zatrzymanie podsiąkania wody do powierzchni roli. Uprawki pożniwne powinny być płytkie, wykonane nawet na kilka centymetrów. Taka uprawa bowiem nie przesuszy głębszych warstw gleby, a jednocześnie przerwie podsiąkanie, a także pobudzi do kiełkowania chwasty i samosiewy.

Po przedplonach wcześnie schodzących z pola i pozostawiających ścierń powinno się zacząć przygotowanie pola od podorywki, którą wykonuje się możliwie najpłycej (zaleca się 6-8 cm). Po orce polecane jest bronowanie, które może powtórzyć w zależności od potrzeby, aż do orki przedsiewnej.

Do zabiegu można też użyć zestawu uprawowego złożonego ze średniej brony i wału strunowego. Następnie co najmniej 10 dni przed planowanym siewem np. pszenicy, należy wykonać orkę przedsiewną na średnią głębokość.