Według informacji śledczych zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się popełnianiem przestępstw skarbowych, związanych z nielegalną sprzedażą gazu grzewczego, nieobjętego akcyzą działała od stycznia 2018 do kwietnia 2021 roku w województwach: mazowieckim, łódzkim i warmińsko-mazurskim. "W kwietniu ubiegłego roku zatrzymano 17 osób. Aktualnie zatrzymane osoby to odbiorcy gazu sprzedawanego poza ewidencją podatkową" - podaje PK.

"Ustalony w śledztwie przestępczy proceder rozpoczynał się legalnym nabyciem gazu płynnego LPG w składach podatkowych prowadzonych przez spółkę działającą na rynku energetycznym. Następnie, gaz przewożony był do składu podatkowego prowadzonego przez członków grupy, gdzie wytwarzano nierzetelną dokumentację, która miała poświadczać, że większość legalnie zakupionego gazu jest sprzedawana dalej jako gaz grzewczy, nieobjęty podatkiem akcyzowym i opłatą paliwową" - czytamy w komunikacie.

Jak ustalili śledczy, sprawcy wytwarzali fikcyjne paragony z kas fiskalnych znajdujących się na terenie składu. "W rzeczywistości, większość gazu była sprzedawana, po konkurencyjnych cenach, jako paliwo silnikowe kilkudziesięciu stacjom LPG na terenie kilku województw" - podała PK.

Działalność grupy przestępczej naraziła budżet Skarbu Państwa na uszczuplenie należności publicznoprawnych z tytułu podatku akcyzowego w kwocie ponad 2 mln zł, zaś z tytułu podatku od towaru i usług w wysokości około 2 mln zł. Prokuratorzy wskazali, że podejrzanym zatrzymanym w drugim etapie realizacji procesowej śledztwa przedstawiono zarzuty uszczuplenia należności publicznoprawnych z tytułu podatku akcyzowego i VAT w kwocie ponad 1 mln zł.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw skarbowych w postaci oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania - zaznaczyła PK. Wobec wszystkich podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczeń majątkowych. Za zarzucane czyny grozi im do 5 lat więzienia.

Jak zastrzegają  prokuratorzy, śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania w sprawie.