Na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku, inspektorzy z suwalskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli litewską ciężarówkę przewożącą kombajn rolniczy i opony. Ładunek jechał z Niemiec na Litwę.

Kierowcy tira pokazali zezwolenie na przejazd z ponadgabarytowym ładunkiem, ale podane w nim parametry samochodu i przewożonego towaru nie zgadzały się ze stanem faktycznym. Inspektorzy zmierzyli i zważyli zespół pojazdów, a w efekcie stwierdzili, że przekroczona została o 1,5 t dopuszczalna masa całkowita, o 1400 kg za duży był nacisk podwójnej osi nie napędowej. Ciągnik z przyczepą były za długie o 1,81 m, a ładunek za szeroki o 67 cm. Wyniki pomiarów jasno wskazywały, że ponadnormatywny transport winien być dodatkowo pilotowany.

W wyniku dalszej kontroli okazało się, że jeden z kierowców nie zalogował do tachografu swojej karty. Analiza danych z rejestratora wykazała, że wcześniej kierowcy już pięciokrotnie skracali wymagany czasu odpoczynku dobowego. Na kartach kierowców brak było wszystkich wymaganych danych o okresach aktywności „za kółkiem”.

Kierujący zostali ukarani 12 mandatami karnymi na łączną kwotę 6300 zł. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie za łamanie przepisów Prawa ruchu drogowego, zagrożone karą w wysokości 18 000 zł. Za naruszenia ustawy o transporcie drogowym przedsiębiorcy grozi kara do 12 000 zł. Ciężarówkę zatrzymano na parkingu strzeżonym do czasu opłacenia kaucji, uzyskania stosowanego zezwolenia oraz zapewnienia dla transportu pilota.