Dzieci brały udział w marszobiegu przełajowym, podczas którego wykonywały zadania:

zawody sprawnościowo-obronne

Autor: Gmina Zgorzelec

Opis: zawody sprawnościowo-obronne

Prawidłowe ułożenie poszkodowanego na noszach i przeniesienie bez narażania na urazy, przeniesienie skrzyni ze sprzętem wojskowym oraz  podłączenie prądownicy do węża strażackiego i jej odłączenie.


Poza marszobiegiem przełajowym drużyny wykonywały strzelenie z karabinków pneumatycznych: odległość 10 metrów, rzut granatem do celu i rzut lotkami do tarczy. Wszystkie konkurencje oceniane były w kategorii drużynowej. Rywalizacja była bardzo zacięta.

zawody sprawnościowo-obronne

Autor: Gmina Zgorzelec

Opis: zawody sprawnościowo-obronne


W końcowej punktacji zwyciężyła drużyna nr 2 ze Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim przed drużyną nr 1 ze Szkoły Podstawowej w Łagowie.

zawody sprawnościowo-obronne

Autor: Gmina Zgorzelec

Opis: Zwycięska drużyna nr 2 ze Szkoły Podstawowej w Osieku


Źródło: Gmina Zgorzelec