Nowo otwarta placówka to nowoczesna i unikalna w skali całego kraju jednostka spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa fitosanitarnego (SL 3) określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 158 poz. 1660) oraz standardzie EPPO PM 3/64 (1). Obiekt spełnia również II/III stopień hermetyczności dla badań z wykorzystaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 212 poz. 1798).

W Centrum prowadzone będą badania nad szkodliwością, biologią oraz zwalczaniem organizmów kwarantannowych i inwazyjnych z wykorzystaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Wykonawcami badań będą pracownicy naukowi Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Placówka służyć będzie także innym instytucjom naukowym zajmującymi się tego typu badaniami.

Dzięki Centrum możliwe będzie opracowanie metod zapobiegania i zwalczania organizmów szkodliwych, które w Polsce dotychczas nie występują lecz mogą się pojawić w związku z międzynarodową wymianą towarową.

Źródło: farmer.pl