PGW Wody Polskie podsumowały 2 lata funkcjonowania i z tej okazji chwalą się dotychczasowymi osiągnięciami. Jak czytamy w obszernym raporcie, jeszcze w styczniu br. zakończona zostanie najbardziej spektakularna inwestycja, czyli budowa Zbiornika Racibórz Dolny. Największy polder przeciwpowodziowy gotowy jest już niemal do użytkowania. „Swoim bezpośrednim i pośrednim oddziaływaniem obejmie obszar 600 km2, na terenie trzech województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Pojemność zbiornika Racibórz Dolny wynosi 185 mln m3, co oznacza, że obiekt jest w stanie przyjąć falę powodziową wielkości tej z 1997 roku” – czytamy w komunikacie Wód Polskich. Gospodarstwo zapewnia też, że Zbiornik Racibórz będzie redukował fale powodziowe katastrofalnych wezbrań na Odrze, chroniąc życie, zdrowie i dobytek blisko 2,5 mln osób.

Na liście osiągnięć Wody Polskie umieściły również budowę Stopnia Wodnego Malczyce i rozpoczęcie prac nad kolejnymi stopniami wodnymi na Odrze, które według zapewnień inwestorów, zapewnią lepszą ochronę przeciwpowodziową oraz poprawią stosunki wodne i wodno-gruntowe. W planach jest też elektrownia wodna, która umożliwi produkcje czystej energii. W efekcie prowadzonych projektów Odra odzyskać ma także żeglowność.

Na miano ważnych dokonań zasłużyły w opinii Wód Polskich również modernizacje i budowy urządzeń przeciwpowodziowych na rzekach w całym kraju. „W ciągu ostatnich 12 miesięcy zajęliśmy się remontem 237,5 km wałów. Te budowle hydrotechniczne podnoszą bezpieczeństwo miejscowości położonych w pobliżu rzek, chronią mieszkańców i ich mienie.” Sztandarowym przykładem takiej inwestycji ma być m.in. 13 km obwałowania w gminie Prochowice w woj. dolnośląskim, gdzie „został odtworzony i przywrócony naturalny charakter wylewów Odry”.

„Zajęliśmy się najpilniejszymi pracami m.in. na Sanie, Wisłoce i Ropie oraz na Wiśle. W gminach Sobienie-Jeziory i Gniewoszów w woj. mazowieckim wały przeciwpowodziowe nie były remontowane od czasu II Wojny Światowej! Łącznie w administracji Wód Polskich jest blisko 8 tys. km wałów przeciwpowodziowych, z czego wiele wymaga prac remontowych” – przyznaje Gospodarstwo Wody Polskie.

Kolejnymi przykładami inwestycji, które mają na celu ochronę przeciwpowodziową mają być remonty i przebudowy zbiorników, tj. zbiornik Przeworno na rzece Krynka w woj. dolnośląskim, zmodernizowany zbiornik Kaczorów, zbiorniki retencyjne Topola i Słup na Dolnym Śląsku, oraz cztery poldery przeciwpowodziowe na terenie Kotliny Kłodzkiej (w Krosnowicach, Roztokach, Boboszowie i Szalejowie). „Ten ostatni będzie kontrolował 64 proc. zlewni rzeki Bystrzycy Dusznickiej, co stanowi istotne zabezpieczenie przeciwpowodziowe okolicznych miejscowości oraz Kłodzka” - zapewniają Wody Polskie.

W podsumowaniu działalności sporo miejsca poświęcono również koordynowanym przez Wody Polskie programom „Stop suszy!” i „Stop Powodzi!”, które w dalszej realizacji maja przynieść wymierne korzyści i poprawę sytuacji również, a może przede wszystkim, dla rolników.