Według GUS we wrześniu silnie wzrosły ceny skupu trzody chlewnej osiągając poziom 4,64 PLN/kg w porównaniu z 4,51 PLN/kg w sierpniu. Mimo, że przeciętnie ceny we wrześniu wzrastają tylko o kilka groszy za kilogram, komentowane dane GUS nie są zaskoczeniem (przed miesiącem prognozowaliśmy przeciętną cenę skupu trzody we wrześniu w przedziale 4,60-4,70 PLN/kg). Bieżąca cena jest już o 14 proc. wyższa niż przed rokiem i o 11 proc. wyższa niż przeciętnie w ostatnich pięciu latach. Jest to jednocześnie najwyższa cena od października 2004 roku. Stosunkowo wysokie ceny wynikały z malejącej podaży żywca wieprzowego zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach UE. W październiku należy jednak oczekiwać dużych sezonowych spadków cen. Oceniamy, że cena skupu w październiku może ukształtować się na poziomie 4,20-4,30 PLN/kg.

Ceny skupu drobiu były w minionym miesiącu spadały i ukształtowały się na poziomie 3,65 PLN/kg w porównaniu z 3,76 PLN/kg miesiąc wcześniej. Choć jest to poziom o 7 proc. wyższy niż przeciętnie we wrześniu w latach 2002-07, to oznacza on spadek ceny w relacji rocznej o 4 proc. Pocieszającą wiadomością dla producentów jest jeszcze szybszy spadek cen pełnoporcjowych mieszanek paszowych w stosunku do ubiegłego roku. Ostatnie spadki cen drobiu były wynikiem rosnącej produkcji krajowej oraz pojawiającymi się barierami dla dalszego wzrostu eksportu. We wrześniu nieznacznie umocniły się ceny skupu bydła (bez cieląt) wzrastając do poziomu 4,12 PLN/kg wobec 4,10 PLN/kg miesiąc wcześniej i 4,09 PLN/kg przed rokiem. W związku ze spadającą produkcją oraz ograniczeniami w imporcie wołowiny z Brazylii, oceniamy, że na rynku UE utrzyma się stosunkowo korzystna sytuacja dla producentów. Obserwowane w ostatnich tygodniach odwrócenie trendu wzrostowego złotego wobec euro, może pomóc w pobudzeniu eksportu mięsa z Polski i w rezultacie wsparcia cen skupu.

 

Na rynku mleka coraz większa nerwowość. We wrześniu ceny mleka ponownie obniżyły się i wyniosły 93,29 PLN/hl. Przed miesiącem mleko skupowano przeciętnie po 94,83 PLN/hl, natomiast przed rokiem cena wynosiła aż 114,63 PLN/hl, czyli 23 proc. więcej niż obecnie. W porównaniu z poprzednim rokiem zwiększył się skup mleka w Polsce, a sytuacja na rynku światowym uległa znacznemu pogorszeniu. Polskim zakładom trudniej jest eksportować mleko i jego przetwory.

Średnia cena pszenicy wyniosła w ubiegłym miesiącu 517,10 PLN/t (spadek o 9,8 proc. m/m), przy czym w województwie podkarpackim, pomorskim oraz warmińsko-mazurskim przeciętna cena skupu pszenicy ukształtowała się na poziomie poniżej 500 PLN/t. W województwach wschodnich, z wyjątkiem wspomnianego województwa podkarpackiego, ceny utrzymywały się na poziomie powyżej średniej krajowej, mimo bliskiego sąsiedztwa rynków wschodnich (woj. lubelskie 521,0 PLN/t; woj. podlaskie 560,9 PLN/t). Jednakże ceny pszenicy we wrześniu spadły mniej w stosunku do sierpnia, aniżeli innych zbóż. W związku ze zbliżającymi się zbiorami najsilniej w skali miesiąca, bo o 24,7 proc., spadły ceny kukurydzy. Silny spadek cen tego ziarna odzwierciedla sytuację w całej UE, gdzie w bieżącym sezonie przewiduje się, iż zbiory kukurydzy wzrosną o blisko 29 proc. do 61,6 mln t. Już na początku października cena tony kukurydzy na Węgrzech, głównego jej producenta, spadła poniżej 100 euro.

Źródło: BGŻ