- Głównym celem prowadzonej przez KRIR kampanii jest zwrócenie uwagi konsumentów a w szczególności dzieci na istotę właściwego i zdrowego odżywiania się. Podczas imprezy przeprowadza się obfitujące w nagrody konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych z zakresu wiedzy o produktach zbożowych i właściwościowym odżywianiu. Imprezie towarzyszą wystawy producentów, degustacje oraz programy artystyczne ukierunkowane na budowę świadomości zdrowego odżywiania się i właściwych nawyków żywieniowych.

- Materiały i opracowania rozdawane podczas spotkań a kierowane głównie do dzieci, ale również do rodziców i przeciętnych konsumentów wskazują na istotę zdrowej polskiej żywności oraz w zabawny sposób przedstawiają znaczenie produktów zbożowych w codziennym odżywianiu się i diecie każdego człowieka – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych .

Jak informują organizatorzy uczestnicy festynu organizowanego w niedzielę 14 listopada w Warszawie  będą mogli nie tylko posmakować przetworów zbożowych, ale także obejrzeć prezentacje, otrzymać materiały promocyjne, porozmawiać o roli zbóż w odżywianiu człowieka. Podczas Pikniku mieszkańcy stolicy będą mieli okazję zaopatrzyć się w kasze i inne przetwory zbożowe na zimę. Kładziemy nacisk na różnorodność produktów i atrakcyjne ceny.

Ponadto podczas Pikniku twórcy ludowi, swoją obecnością i wyrobami artystycznymi stworzą dobry klimat, zachęcający do odwiedzenia pikniku i przeżycia miłych wrażeń podczas pobytu na nim.

- Piknik Zbożowy jest przede wszystkim znakomitą okazją do wspólnego spędzenia czasu w otoczeniu zdrowej polskiej żywności w atmosferze zabawy i budowy właściwych nawyków żywieniowych oraz ugruntowania przekonań konsumentów o potrzebie wyboru polskich produktów żywnościowych – dodaje prezes Szmulewicz.

Źródło: farmer.pl