Wydanie tej zgody było drugim warunkiem prawnym, który został zamieszczony w treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Zch POLICE S.A. Pierwszym warunkiem było wyrażenie zgody na koncentrację przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK wydał zgodę 18. lipca br.
Dwie pozytywne decyzje Bundeskartellamt i Prezesa UOKiK oznaczają spełnienie wszystkich warunków prawnych opisanych w treści wezwania. W tej sytuacji Azoty Tarnów mogą nabyć akcje Polic odpowiadające 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, ale nie mniej niż 51 proc., co stanowi 38 250 tys. akcji.

Zapisy na sprzedaż akcji ZCh POLICE, po cenie 11,50 zł za jedną akcję, potrwają do 16. sierpnia br. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem, że na koniec okresu przyjmowania, zapisy obejmować będą nie mniej niż 38 250 tys. akcji, czyli 51 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Obecnie największym akcjonariuszem Polic jest Skarb Państwa. W dniu 7. lipca br. Minister Skarbu Państwa poinformował za pośrednictwem swojej strony internetowej, że po przeanalizowaniu oferowanej w wezwaniu ceny oraz wzięciu pod uwagę innych aspektów, w tym sytuacji wewnętrznej obu spółek, ocenę rynku i osiągnięcie efektów synergii podnoszących wartość i konkurencyjność powstałej w ten sposób grupy kapitałowej, odpowie na wezwanie składając zapis na sprzedaż 44 556 840 akcji należących do Skarbu Państwa i stanowiących 59,41 proc. kapitału zakładowego tej spółki.

Zakłady Azotowe refinansują zakup akcji ZCh POLICE przez nową emisję akcji serii C Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Oferta publiczna akcji Azotów Tarnów właśnie dobiega końca - dzisiaj, 21. Lipca br. mija ostatni dzień składania zapisów w ramach wykonania poboru akcji serii C oraz zapisów dodatkowych.

ZCh POLICE S.A. są znaczącym zakładem chemicznym, zajmującym wiodącą pozycję w swoim segmencie rynkowym, nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej i Niemczech. Police są największym w Polsce producentem nawozów fosforowych i wieloskładnikowych oraz znaczącym producentem mocznika. Obecnie podstawowa działalność spółki oparta jest na trzech grupach produktowych: nawozy mineralne (segment ten wygenerował w 2010 r. 85 proc. przychodów), biel tytanowa i chemikalia.