W Poznaniu zakończyły się dwudniowe obrady w ramach Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich. Związek przyjął w jego trakcie m.in. stanowisko przeciwko marginalizacji rozwoju obszarów wiejskich. Domaga się w nim wyodrębnienia w kolejnej perspektywie finansowej puli środków przeznaczonej wyłącznie na obszary wiejskie.

- W Unii Europejskiej toczy się debata na temat tego, jakie środki otrzymamy po 2013 roku. Walczymy o to, by środki, które trafią do Polski podzielić w ten sposób, by tereny wiejskie i miejskie rozwijały się równomiernie - powiedział przewodniczący Związku Mariusz Poznański.

- Miasta i ministerstwo rozwoju regionalnego dość mocno promują rozwój metropolii i miast. Uważają, że metropolie są lokomotywą napędową, gdy tam się zainwestuje, to wszystko się do tego podłączy. My ostrzegamy, że ta lokomotywa będzie sama i nie pojedzie, gdy nie będzie odpowiedniej infrastruktury poza metropolią - dodał.

Jak podkreślił, warto naśladować rozwiązania w takich krajach jak Holandia i Niemcy, które zatroszczyły się o rozwój swoich obszarów wiejskich.

- Należy zadbać, by ludzie pozostali tam, gdzie mieszkają, niech pozytywnie wpływają na swoje małe ojczyzny. Dziś znaczna część Europy męczy się z nadmiarem ludności w miastach, podczas gdy wiele terenów wiejskich jest pustych. Nikt tam nie chce wracać, bo nie ma tam infrastruktury - powiedział Poznański.

ZGW RP domaga się też zmiany systemu oświaty, wójtowie podkreślali, że rosnące wydatki bieżące gmin, związane w dużej mierze z prowadzeniem zadań oświatowych, ograniczają ich możliwości inwestycyjne.

- Gminom coraz trudniej realizować zadania oświatowe, na które brakuje środków. Wprowadzane podwyżki dla nauczycieli nie są obojętne dla gminnych budżetów. Należy pilnie rozmawiać o zmianie systemu oświaty, chcemy m.in. likwidacji dodatku wiejskiego i mieszkaniowego w terenach wiejskich. Nie ma obecnie racjonalnego powodu, by nauczyciel zarabiał więcej niż w mieście - podkreślił Poznański.

Wójtowie debatowali też nt. funduszu modernizacji dróg lokalnych oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami.

Związek Gmin Wiejskich RP liczy 548 gmin, to największa organizacja samorządu terytorialnego w Polsce. Funkcjonuje od 17 lat. Organizuje coroczne Kongresy Gmin Wiejskich, w 2011 roku był organizatorem Europejskiego Kongresu Gmin Wiejskich w Warszawie