W dniu 4 października odbyły się zorganizowane przy współudziale Mazowieckiej Izby Rolniczej Dni Kukurydzy ziemi mazowieckiej i łódzkiej, którego honorowym patronatem był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Udział w spotkaniu plenerowym wzięli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, instytutów naukowych, organizacji branżowych i rolniczych oraz mediów. Oficjalnego otwarcia dokonał wójt gminy Teresin – Marek Olechowski, który podziękował za tak liczne przybycie zaproszonych gości, zainteresowanych rolników oraz przedstawicieli mediów. Podkreślił, że szczególnie w tych ciężkich czasach takie spotkania są niezbędne, nie tylko po to aby podzielić się własnymi spostrzeżeniami, ale również wysłuchać głosów ekspertów o tym jak produkować lepiej i wydajniej.

Dni Pola przyciągnęły wiele osób, które z chęcią uczestniczyły w pokazach polowych przygotowanych specjalnie na tą okazję. Podczas spotkania obecny był po raz pierwszy przemysł biotechnologiczny, który przygotował bardzo ciekawą wystawę poświęconą tematyce zielonej biotechnologii. Zainteresowanych nowinkami naukowymi było wiele. Dzięki takim działaniom przemysł miał możliwość otwarcia dialogu pomiędzy producentami nowoczesnych technologii a rolnikami. Wielu uczestników wykazało zainteresowanie nowoczesnymi technologiami rolniczymi i ich wykorzystaniem w codziennym funkcjonowaniu.

Dodatkową atrakcją było nadanie odznaczeń i pucharów za działalność w sektorze rolnictwa jak i promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w produkcji rolniczej.
Pośród odznaczonych znaleźli się m.in. Polski Związek Producentów Kukurydzy oraz Stanisław Kacperczyk wyróżnieni pucharem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ponadto przyznano nagrody m.in. za najlepszą prezentację polową użytkowania maszyn rolniczych, najbezpieczniejszą maszynę rolniczą i najlepszą prezentację polową użytkowania maszyn rolniczych.
Już po raz kolejny przyznano wyróżnienie za najlepszy debiut, nagrodę Agroserwisu. Puchar przyznano organizacji firm biotechnologicznych GBE Polska za innowacyjny pomysł zorganizowania stoiska prezentującego dokonania tej gałęzi przemysłu. Zielona biotechnologia, czyli tzw. biotechnologia rolnicza, ma za zadanie dostarczać nowoczesnych rozwiązań w uprawie roślin. Przedstawiciel GBE Robert Gabarkiewicz pokreślił, że firmy odpowiadają na rosnące oczekiwania rolników związane z produkcją roślin odpornych na szkodniki, niekorzystne warunki atmosferyczne np. susza czy niedobory wody. Dodał, że przemysł cały czas pracuje nad nowoczesnymi rozwiązaniami, które mają pomóc w produkcji wysokiej jakości i bezpiecznej żywności.

W spotkaniu wzięło udział wielu producentów rolnych w tym przedstawiciel organizacji Stowarzyszenie „Koalicja Na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa”, który otrzymał wyróżnienie od Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie za promowanie wśród rolników wykorzystania nowoczesnych rozwiązań biotechnologicznych w rolnictwie. W podziękowaniu za to wyróżnienie, prezes Adam Koryzna, podkreślił, że działania, jakie prowadzi w ramach tej organizacji mają na celu przede wszystkim szerzenie rzetelnej informacji wśród producentów rolnych, do których docierają często bardzo sprzeczne informacje na temat GMO. Politycy wsparci przez organizacje zielone przekonują, że GMO to zło, natomiast autorytety naukowe z całego świata stoją na zupełnie odwrotnym stanowisku. Podobnie zresztą światowi producenci rolni, którzy domagają się możliwości dostępu do technologii GMO, podkreślając, że to właśnie do nich należy prawo wyboru, co do rodzaju prowadzenia produkcji rolnej. Z uwagi na bardzo burzliwą dyskusję na ten temat jaka toczy się aktualnie zarówno wśród polityków jak i wielu innych środowisk, Stowarzyszenie podejmuje starania aby rodzimi producenci rolni nie byli dyskryminowani wobec rolników z reszty świata. Na zakończenie swojej wypowiedzi Adam Koryzna dodał, że dyskusja na temat GMO powinna być poparta dowodami naukowymi a nie ideologicznymi poglądami niektórych zainteresowanych grup nacisku.

Z licznych wystąpień przedstawicieli różnych środowisk wyniknął jeden wspólny wniosek polskie rolnictwo to skarb, o który należy dbać, a nowoczesne technologie oferowane i dostępne na rynku mogą jedynie pomóc rolnikom w sprostaniu rosnącym wymogom jakie są przed nimi stawiane.

Źródło: Dni Kukurydzy