Podczas warsztatów Green Week Copa i Cogeca podkreślały, jak ważną rolę odgrywają rolnicy i spółdzielnie w tworzeniu zielonych miejsc pracy.

Temat tegorocznego Zielonego Tygodnia w Brukseli brzmi „Zielone miejsca pracy dla bardziej ekologicznej przyszłości”. Odbywa się on w dniach 29 maja - 2 czerwca i skupia się na tym, w jaki sposób unijne polityki środowiskowe tworzą zielone miejsca pracy i przyczyniają się od gospodarczego, zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego wzrostu w UE.

W związku z tym Copa i Cogeca zorganizowały warsztaty pt. „Rolnicy, właściciele lasów i ich spółdzielnie - prawdziwie zieloni pracodawcy”, które zgromadziły rolników, przedstawicieli unijnych instytucji i przemysłu, a także naukowców i inne ważne strony zainteresowane, by umożliwić wymianę poglądów na temat różnych inicjatyw i praktyk, które przyczyniają się do powstania bardziej zielonej przyszłości.

Przewodniczący Geopa-Copa podkreślił jak ważna jest rola rolników i ich spółdzielni w budowaniu zielonej przyszłości. Powiedział, że sektor rolny jest ważnym czynnikiem napędzającym równowagę społeczno-gospodarczą. W tym kontekście podkreślił też potrzebę wsparcia rolników w uznaniu za dostarczane przez nich usługi ekosystemowe, wydajne użycie zasobów naturalnych, dostarczanie środowiskowych i publicznych dóbr i usług. Program wydarzenia skupiał się na zielonych miejscach pracy, zielonym wzroście i związanymi z nim umiejętnościami.

Zaprezentowano wiele przykładów z całej Europy - Niemiec, Belgii, Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Węgier i Finlandii: - programy edukacyjne skupiające się na przekazywaniu tradycyjnych oraz innowacyjnych umiejętności i wiedzy; - skutecznie wdrożone programy innowacji rolno-ekologicznej, które nie tylko przyczyniają się do równowagi środowiskowej, ale też wspierają rolników gospodarczo: konkretne przykłady wydajnego recyklingu materiałów biogenicznych, redukcja odpadów i wzrost zatrudnienia; - innowacyjne projekty skupiające się na bardziej zrównoważonej produkcji energii, bez użycia paliw kopalnych.

W swoim podsumowaniu, sekretarz generalny Copa i Cogeca, podkreślił, że sektor rolny odgrywa kluczową rolę w walce o bardziej zrównoważone społeczeństwo a równowaga gospodarcza, środowiskowa i społeczna jest podstawą każdego gospodarstwa czy przedsiębiorstwa spółdzielczego.

Rolnicy aktywnie przyczyniają się do społeczno-gospodarczej równowagi poprzez utrzymywanie i tworzenie zielonych miejsc pracy, zapewnianie zielonego wzrostu i konkurencyjnego biznesu za pomocą inwestycji w sektor. Przewodniczący podkreślił też potrzebę utrzymania WPR w kształcie, który promuje bardziej wyważone podejście do trzech wymiarów zrównoważenia.