Jak poinformował GUS, niewielkie uszkodzenia roślin ozimych wystąpiły w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i dolnośląskim. Główną przyczyną wystąpienia nieznacznych szkód zimowych były wahania temperatury i wiatry wysuszające oraz stosunkowo silne mrozy powodujące wysmalanie roślin.

Wahania temperatury między dniem i nocą w marcu i sporadycznie jeszcze na początku kwietnia, powodowały na przemian zamarzanie i rozmarzanie ornej warstwy gruntu, jednak nie doprowadziły do większego uszkodzenia roślin.

Ze względu na niezbyt długą zimę w roku bieżącym nie wystąpiły w uprawach ozimych szkody spowodowane przez zwierzynę łowną.