Profesor kierował Katedrą Agronomii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, od początku swoje kariery naukowej związany był Uczelnią poznańską. Był członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, członkiem Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych, autorem licznych rozpraw naukowych, artykułów i publikacji.