Obecnie w zarządzie KSC są:

- prezes zarządu KSC S.A. - Marek Dereziński

- członek zarządu KSC S.A. - Krzysztof Kowa

- członek zarządu KSC S.A. - Tomasz Olenderek.

Nowa kadencja Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. rozpocznie się w dniu następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r., które planowane jest na 31 marca 2015 r.

Jak informuje Krajowa Spółka Cukrowa, 25 lutego 2015 roku rada nadzorcza KSC zakończyła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska prezesa oraz członków zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu na następną – VII kadencję.

Na stanowisko prezesa zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. został powołany Marek Spuz vel Szpos. Na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za obszar ekonomiczno-finansowy powołanie otrzymał Krzysztof Kowa, a na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za obszar strategii i rozwoju oraz obszar korporacyjny spółki - Piotr Szymanek.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar produkcji oraz obszar sprzedaży i marketingu spółki, rada nadzorcza zakończyła bez wyłaniania kandydata.

Ponadto na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. rada nadzorcza powołała Tomasza Olenderka, wyłonionego w wyborach członka zarządu wybieranego przez pracowników spółki.

Marek Spuz vel Szpos ma 51 lat. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki w zakresie „Organizacji i Zarządzania Przemysłem” Politechniki Lubelskiej oraz Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania. Z Krajową Spółką Cukrową S.A. związany jest od 2002 roku, gdzie pracował m.in. na stanowisku dyrektora Departamentu Aktywizacji Zasobów, dyrektora Oddziału „Cukrownia Rejowiec S.A.”. Od 2011 roku zatrudniony jest na stanowisku prezesa zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. w Lublinie.