Podczas VII Krajowego Zjazdu Delegatów odbyły się wybory władz KZPR, poniżej nowo wybrani:

Zarząd KZPR:
1.prezes zarządu - Mariusz Olejnik, przewodniczący OZPR Brzeg,
2.wiceprezes zarządu - Szymon Kuczyński, przewodniczący OZPR lubelsko-mazowiecko- podkarpacki,
3.wiceprezes zarządu - Juliusz Młodecki, przewodniczący OZPR Kruszwica,
4.wiceprezes zarządu - Roman Białachowski, przewodniczący OZPR lubusko-wielkopolski,
5.wiceprezes zarządu - Krzysztof Galek, przewodniczący OZPR Szczecin,
6.członek zarządu - Grażyna Leśna, OZPR Kruszwica,
7.członek zarządu - Waldemar Michalak, OZPR Kruszwica,
8.członek zarządu - Mieczysław Kowalczyk, OZPR lubusko-wielkopolski,
9.członek zarządu - Stanisław Matuszewski, OZPR lubusko-wielkopolski,
10.członek zarządu - Marek Stanicki, OZPR lubelsko-mazowiecko-podkarpacki,
11.członek zarządu - Bogumił Dębicki, OZPR Brzeg,
12.członek zarządu - Tadeusz Jakubowski, OZPR Brzeg,
13.członek zarządu - Edward Sycz, OZPR Gdańsk,
14.członek zarządu - Jerzy Hławiczka, OZPR Bielsko-Biała.

Komisja Rewizyjna:
1.przewodniczący - Roman Jasiński,
2.członek komisji - Eugeniusz Torczyło,
3.członek komisji - Wiesław Czajka,
4.członek komisji -Włodzimierz Ptak,
5.członek komisji - Piotr Sycz.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych