Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, na którą zostały poniesione koszty pogrzebu.

Od 1 grudnia br. KRUS będzie wypłacał zasiłek pogrzebowy w kwocie 6.406,16 zł, jako zwrot kosztów pogrzebu ubezpieczonego rolnika (domownika), emeryta lub rencisty. Nowa wysokość zasiłku pogrzebowego dotyczy zgonów zaistniałych po 30 listopada 2010 r.

Źródło: farmer.pl