Rada Nadzorcza ZAK S.A. powołała również na członka zarządu Pana Adama Leszkiewicza, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji powołanej przez Prezesa Rady Ministrów. Uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskania zgody Komisji powołanej przez prezesa Rady Ministrów, o której mowa w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Pan Adam Leszkiewicz jest doktorantem krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Od kwietnia 2009 do grudnia 2011 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie sprawował m.in. nadzór nad branżą chemiczną.

Z funkcji członka zarządu odwołano Pana Krzysztofa Zuzańskiego.