W związku z ogłoszeniem przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r., które wyniosło 3496 zł 82 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że z początkiem września 2012 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Wynoszą one:
- 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2447 zł 80 gr (dot. emerytur, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych)
- 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 4545 zł 90 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych).