W strukturze powierzchni zasiewów ogółem w gospodarstwach rolnych  o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha, powierzchnia zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi stanowiła ok. 68,4 proc. i wyniosła niespełna  7 mln ha.

Nastąpiły istotne zmiany w strukturze zasiewów poszczególnych upraw. W porównaniu do 2002 r. zmniejszył się udział zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi o 5,7 proc., ziemniaków o 3,8 proc., buraków cukrowych o 0,9 proc. oraz warzyw gruntowych o 0,2 proc., natomiast zwiększył się udział rzepaku i rzepiku o 4,8 proc.