W roku akademickim 2000//2001 na uczelniach rolniczych uczyło się 85,6 tys. studentów, w roku 2009/2010 - 81,2 tys., a już w 2010/2011 - 80,5 tys. Ogólna liczba studentów wynosiła w 2000/2001 - 1584,8 tys., a 2010/2011 - 1841,3 tys.

Według GUS w roku 2009/2010 1,7 proc. ogółu studentów (tj. 1 900 tys. osób), stanowili studenci kierunku rolniczego, leśnego i rybołówstwa, a w roku akademickim 2010/2011 - już tylko 1,5 proc. Absolwenci tych kierunków stanowili w 2009/2010 1,8 proc. ogółu absolwentów.