To o ok. 1,5 mln ha (o 9,1 proc.) mniej niż w 2002 roku, czyli podczas poprzedniego spisu.

Powierzchnia zasiewów zmniejszyła się o ok. 0,5 mln ha (o 4,3 proc.), a trwałych użytków zielonych o ponad 0,3 mln ha (o 10 proc.), natomiast zwiększyła się powierzchnia sadów o ok. 0,1 mln ha (o 36 proc.). Udział powierzchni zasiewów wynosił 67,7 proc. i w porównaniu do 2002 r. zwiększył się o 3,4 proc., udział powierzchni sadów  wyniósł 2,3 proc. i zwiększył się o 0,8 proc, natomiast odsetek trwałych użytków zielonych wyniósł 20,9 proc, czyli o 0,2 proc. mniej.