Biblioteka+ - wieloletni program ministra kultury i dziedzictwa narodowego uruchomiony w 2008 r. - ma doprowadzić do przekształcenia bibliotek gminnych - na wzór Danii czy Szwecji - w centra dostępu do wiedzy, kultury i w ośrodki lokalnego życia społecznego. Za realizację programu odpowiada Instytut Książki.

Grzegorz Gauden zachęcał w środę w Krakowie samorządowców i bibliotekarzy, którzy spotkali się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, by uczestniczyli w tym programie i sięgnęli po środki przewidziane na modernizację i rozbudowę bibliotek. - Wielu samorządowców już zrozumiało, że biblioteka może być niezwykle ważną instytucją życia społecznego, że to może być centrum życia kulturalnego - mówił Gauden.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji można składać do 30 marca. Wsparcie rządowe dla samorządów może wynieść maksymalnie 40 proc. wartości inwestycji, 30 proc. środków ma pochodzić od samorządu województwa, a pozostałą kwotę powinna zapewnić gmina. - Rząd na ten cel w ciągu pięciu lat (2011-15) przeznaczył 150 mln zł, ale łącznie ze środkami od samorządów może to być kwota 375 mln zł - poinformował Gauden.

Z rządowego wsparcia mogą skorzystać wyłącznie biblioteki w gminach wiejskich i małych miastach mających do 15 tys. mieszkańców. W 2012 r. na budowę i rozbudowę bibliotek rząd przeznaczy 42 mln zł, w 2013 - 40 mln zł.

W latach 2009-2010 w ramach programu małych grantów udało się zmodernizować i znacząco podnieść standard w 465 placówkach bibliotecznych w całej Polsce. Prace obejmowały m.in. budowę sanitariatów, wymianę dachów, okien, podłóg, budowę podjazdów dla niepełnosprawnych.

Ponad 3200 placówek skorzystało z oferty Telekomunikacji Polskiej i bezpłatnego przez trzy lata podłączenia do szerokopasmowego internetu. W 314 bibliotekach zainstalowano jednolity, ogólnopolski biblioteczny system katalogowy MAK+, w którym skatalogowano niemal 700 tys. książek. Z pełnej wersji tego programu korzysta obecnie 207 bibliotek.

Program Biblioteka+ zakłada także szkolenie bibliotekarzy. W 2010 r. takie szkolenia ukończyły 972 osoby (najwięcej w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu), w tym roku przeszkolonych zostanie 587 osób.
- Polska staje wobec wyzwań cywilizacyjnych. Bez stworzenia szansy, aby ludzie mieli dostęp do wiedzy i do kultury, nie będzie rozwoju. Nie ma bardziej demokratycznej instytucji niż biblioteka. Może do niej przyjść każdy - przekonywał podczas środowego spotkania dyrektor Instytutu Książki.