W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani - osoby indywidualne, a także organizacje związkowe, organizacje pozarządowe, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, instytuty badawcze i uczelnie wyższe. Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić kwestionariusz dostępny na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi KE.


Opinie nadesłane w ramach konsultacji zostaną wykorzystane przez KE na konferencji „Rolnictwo rodzinne - dialog na rzecz zrównoważonego i stabilnego rolnictwa w Europie i na świecie", która ma się odbyć 29 listopada 2013 r. Jej tematem będzie znaczenie rolnictwa rodzinnego, wyzwania i problemy, przed którym stoi oraz priorytety, jakimi trzeba się będzie kierować w przyszłości. Konferencja jest organizowana w związku z ogłoszeniem przez ONZ roku 2014 Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego.