Wydanie zezwolenia na oznaczanie „Znakiem Bezpieczeństwa KRUS" wyrobów i usług dla rolnictwa wymaga uprzedniego zgłoszenia ich w Kasie w celu przeprowadzenia dodatkowej, dobrowolnej atestacji. W trakcie ekspertyz prowadzonych pod nadzorem regulaminowej komisji sprawdzana jest m.in. konstrukcja, wykonanie, wytrzymałość, instrukcja użytkowania, potencjalny wpływ wyrobu na ryzyko wypadkowe. Dla Kasy istotne są także opinie rolników, gdyż każdy rekomendowany im wyrób ze „Znakiem Bezpieczeństwa KRUS" musi gwarantować sprawdzoną jakość i zwiększone bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Zezwolenia są wydawane w Kasie od 1995 roku i sygnowane wg kolejności ich przyznawania.

Na dorocznych Targach AGROTECH zezwolenie uprawniające do posługiwania się marketingowym logo „Znaku Bezpieczeństwa KRUS" otrzymają:
* Spółka „KEGEL-BŁAŻUSIAK" - zezwolenie nr 60/2011 - dla kilku rodzajów odzieży i obuwia roboczego - oraz
* Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BOMET" - zezwolenie nr 61/2011 - dla agregatów podorywkowych i uprawowo-pielęgnacyjnych serii U-865.

Kielecki Oddział Regionalny Kasy zaprasza w czasie trwania Targów (11-13 bm.) do firmowego stoiska informacyjnego.

Przy stoisku KRUS będą również dyżurować eksperci z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, wykonujący nieodpłatnie badania słuchu u dzieci - uczniów szkół podstawowych, za zgodą i w obecności rodziców lub opiekunów każdego dziecka. Badania są promocją trzeciego już programu badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym z obszarów wiejskich. W ich realizacji uczestniczą: IFiPS, KRUS, Fundusz Składkowy i Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących SPONIN.