Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych uważa, że nowelizacja ustawy o izbach rolniczych zgłoszona przez posłów Klubu Parlamentarnego Samoobrony w momencie konstytuowania się władz samorządu rolniczego na wszystkich szczeblach bez możliwości konsultacji z samymi zainteresowanymi jest niewłaściwe.
Uważamy, że nowelizacja ustawy o izbach rolniczych jest konieczna i w najbliższym czasie samorząd rolniczy przygotuje projekt nowelizacji ustawy i przedstawi je najwyższej Izbie przeprowadzając szeroką konsultacje ze wszystkimi środowiskami rolniczymi - twierdzi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.
Zdaniem samorządu rolniczego projekt poselski na wiele mankamentów nie do przyjęcia, takich jak m. in. próba przejęcia organizacji samorządowej przez związki zawodowe bez poddania się demokratycznym wyborom, wsparcie ze środków budżetu państwa związków zawodowych poprzez izby rolnicze, nie uwzględnienie wzrostu kompetencji izb rolniczych czy nie dostosowanie członkostwa w izbie do nowych przepisów podatkowych oraz wiele innych zapisów zmian w poszczególnych paragrafach, które nie usprawniają funkcjonowania samorządu.