Jak informują ZT Kruszwica rozwiązanie umowy faktoringowej skutkować będzie stosownym wzrostem zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.