To już kolejny transport zwierząt z Polski na Półwysep Iberyjski w projekcie "Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe", którego celem jest zapewnienie trwałości i rozwoju populacji żubrów.

Jak przekazał Mróz, zwierzęta na co dzień żyjące w między innymi w rezerwacie "Żubrowisko" w Jankowicach na terenie Nadleśnictwa Kobiór, po przewiezieniu do Hiszpanii trafią do zagrody hodowlanej położonej w Andaluzji na wysokości ok. 600 m n.p.m.

Zagroda w ośrodku hodowli, gdzie dotrą żubry, ma powierzchnię około 1 tys. ha. Żyją tam m.in. rysie iberyjskie, sępy i orły, a obszar znajduje się pod ochroną.

Głównym celem wysyłania żubrów do innych krajów jest tworzenie tzw. metapopulacji, czyli wielu rozproszonych stad, które są od siebie odizolowane. Minimalizuje to ryzyko przenoszenia wielu chorób, na które żubry - z uwagi na niską zmienność genetyczną - są podatne.

Mróz zaznaczył, że przygotowania do podróży żubrów nie były dla leśników łatwe, ponieważ zbiegły się z poszukiwaniami trzech samców, które pod koniec ub. tygodnia opuściły rezerwat w Jankowicach i zapuściły się aż pod rogatki Tychów.

- Operacje powrotu uciekinierów do rezerwatu i załadunku wyjeżdżających do Hiszpanii, dzięki profesjonalizmowi leśników udało się zrealizować bez przeszkód - zapewnił rzecznik katowickiej RDLP.

Jak zaznaczył, żubry, które wysłano do Andaluzji, najpierw wyselekcjonowano, a następnie poddano stosownym badaniom weterynaryjnym. W dniu wyjazdu wskazane osobniki zostały odłowione i trafiły do drewnianych skrzyń, gdzie przed samym wyjazdem zostały nakarmione i napojone.

Od początku restytucji żubra z Polski do innych krajów wyjechało niemal 500 żubrów, głównie do Niemiec, Francji, Hiszpanii i Czech; 20 z tych zwierząt opuściło Europę. Wcześniej przeciętnie z Polski wyjeżdżało po kilka zwierząt rocznie. W projekcie Lasów Państwowych przez dwa lata w świat wysłano kilkadziesiąt osobników.

Mróz zaznaczył, że merytoryczną opiekę nad hodowlą w Hiszpanii sprawuje European Bison Conservation Center of Spain, który bierze udział w programie ochrony gatunku realizowanym na terenie Europy.