- Koniki polskie dwa razy w roku wymieniają sierść; na zimę i na lato. W lecie mają sierść krótszą i rzadszą, natomiast w zimie jest odwrotnie. Żyjące w rezerwatowej hodowli konika polskiego w Nadleśnictwie Tuszyma k. Mielca osobniki mają już zimowe umaszczenie - powiedział w środę rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie (Podkarpackie) Edward Marszałek.

W Tuszymie od ponad 20 lat bytuje tabun koników polskich. Są niewielkie, popielato ubarwione. Pochodzą od tarpanów.

Do zimy przygotowują się także bytujące w Bieszczadach żubry. - Schodzą z wyższych partii gór. Będą zimować m.in. w dolinie Sanu i dolinie Kalniczki. Niektóre są w trakcie wędrówki, inne już dotarły do celu - zauważył leśnik. W ocenie rzecznika, jednym z powodów szukania żeru w dolinach jest nieurodzaj owoców buka - bukwi, które są przysmakiem żubrów.

"Na ich dokarmianie przygotowano już wiele ton pasz, m.in. siana, marchwi, buraków i kukurydzy. Zgromadzone na zimę zapasy stanowią jedynie uzupełnienie pożywienia tych zwierząt" - przypomniał Marszałek.

Żubry na zimę zawsze schodzą z gór w doliny. - Od wczesnej wiosny w małych grupach lub wręcz samotnie przebywają one w wyższych partiach Bieszczadów. Pod koniec lata łączą się w większe stada, a potem wędrują do miejsc zimowania, co przypomina nieco sezonowe wędrówki amerykańskich bizonów - zauważył rzecznik Lasów Państwowych w Krośnie.

W Bieszczadach, w dwóch odizolowanych od siebie dzikich populacjach, żyje ponad 500 żubrów. Po kilku wiekach nieobecności, pierwsze żubry w Bieszczady sprowadzono w 1963 r. Należą do linii hodowlanej białowiesko-kaukaskiej. Są potomkami żubra z Kaukazu i samic bytujących w ogrodach zoologicznych i zwierzyńcach prywatnych.

Żubry linii górskiej na wolności żyją wyłącznie w Bieszczadach. W pozostałych ośrodkach w Polsce żyją żubry czystej linii białowieskiej. Są ssakami z rodziny pustorożców. Długość ich ciała wynosi 2,5-3,5 metra, wysokość w kłębie dochodzi do dwóch metrów, najtęższe samce ważą nawet do 1000 kilo.