Wyniki dorocznej inwentaryzacji żubrów, wykonanej w nadleśnictwach na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, wykazały obecność w lasach 668 osobników tego gatunku. Do tego 9 żubrów żyje w zagrodzie pokazowej w Mucznem. W ubiegłym roku żubrów w stanie wolnym naliczono 551 – czytamy na portalu internetowym Lasów Państwowych.

- Wyniki tej inwentaryzacji są dokładne, ponieważ monitoring stad prowadzimy przez cały rok, natomiast samo liczenie w wybranym dniu w marcu, zatem nie zachodzi obawa podwójnego odnotowania tych samych osobników - informuje Marek Marecki, zastępca dyrektora RDLP w Krośnie ds. gospodarki leśnej. - Po regresie związanym z gruźlicą w latach 2013-2014 nastąpił bardzo mocny przyrost, któremu sprzyjają łagodne zimy i dostępność żeru.

Naukowcy zajmujący się tym gatunkiem wyrażają jednak zaniepokojenie przegęszczeniem populacji.
- To może prowadzić do dramatów związanych z chorobami zakaźnymi i konfliktami społecznymi – zwraca uwagę prof. Wanda Olech, kierująca projektem ochrony tego gatunku w Polsce. -Dla zdrowia żubrów pożądane są liczne, ale małe stada, my zaś mamy nieliczne, ale wielkie zgrupowania, co już rodzi zagrożenia związane choćby z telazjozą czy gruźlicą.

Liczniejsze stada oznaczają niestety również powiększające się szkody w uprawach rolnych i w lesie. W ślad za nimi rośnie kwota wypłacanych odszkodowań. Niestety, zbyt duża liczebność tych dużych roślinożerców nie służy też lasom.

„Obecnie stada bytują na terenie nadleśnictw Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko, Lutowiska i Stuposiany, a pojedyncze osobniki bywają obserwowane na pogórzu w zasięgu nadleśnictw Bircza, Brzozów i Krasiczyn. Największe stado liczące 84 osobniki zanotowano w rejonie Paniszczewa w Nadleśnictwie Lutowiska oraz w okolicach Kalnicy pod Chryszczatą, gdzie stado liczy 65 żubrów w Nadleśnictwie Baligród. W ubiegłym roku wydane zostały decyzje o odstrzale sanitarnym pięciu osobników, odnaleziono też resztki dwóch żubrów, przy czym jeden z nich został zabity przez niedźwiedzia. W roku ubiegłym siedem bieszczadzkich żubrów pojechało do Rumunii, gdzie zasiliły stada żyjące w tamtejszych górach.” – czytamy w informacji Lasów Państwowych.