Obowiązująca od pierwszego stycznia 2012 r. tzw. ustawa śmieciowa nakłada na gminy obowiązek całkowitego przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi.

- Obowiązek realizowania ustawy śmieciowej spadł na barki samorządów i to one dają twarz całemu projektowi. Musimy tłumaczyć, dlaczego opłaty za wywóz odpadów komunalnych są takie drogie, a będą jeszcze wyższe - powiedział przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Mariusz Poznański.

Według samorządowców brakuje ogólnopolskiej kampanii informacyjnej, która by wyjaśniała zasady funkcjonowania nowego systemu, na wzór kampanii poświęconej cyfryzacji telewizji.

- Przecież mieszkańcy gmin, którzy dotychczas płacili za odbiór śmieci 6 złotych i teraz dowiedzieli się, że muszą płacić ponad 10 złotych, to oczywiście obwinią za to wójtów i burmistrzów. Przecież do tej pory płacili tylko za wywóz śmieci, a teraz muszą zapłacić za cały system, czyli segregację, wywóz i utylizację wywiezionych odpadów. Takie działanie musi być droższe. Potrzebna jest kampania informacyjna taka, jak w przypadku cyfryzacji telewizji - powiedział Lech Świętalski, członek zarządu ZGW RP.

Na mocy tzw. ustawy śmieciowej od 1 lipca br. gmina przejmie obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych. Samorządy będą także zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk.

Innym tematem obrad Zgromadzenia Związku Gmin RP były finanse samorządów. Delegaci przyjęli stanowiska m.in. w sprawie finansowania gmin. Zdaniem przewodniczącego związku 200-300 gmin wiejskich może mieć kłopoty z domknięciem budżetów w przyszłym roku.

- Minister finansów nałożył na gminy ograniczenia związane z deficytem i samorządy nie mogą się zadłużać, a wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów. Dla niektórych gmin to trudna sytuacja, w związku z koniecznością realizacji zadań związanych z oświatą, opieką społeczną czy wspomnianą ustawą śmieciową. To sprawy, które spędzają sen z powiek wójtom, burmistrzom i prezydentom. Próbowaliśmy się kontaktować z ministrem, ale bezskutecznie - powiedział Poznański.

W przyjętym stanowisku delegaci napisali, że potrzebna nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tak, aby samorządy mogły zagwarantować mieszkańcom podstawowe usługi publiczne.

- Nowy system musi zapewnić nadwyżkę operacyjną w stosunku do finansowania zadań bieżących, aby umożliwić inwestycje odtworzeniowe w mieniu komunalnym - głosi stanowisko.

Związek Gmin Wiejskich RP pod koniec roku 2012 liczył 552 gminy. To największa organizacja samorządu terytorialnego w Polsce, która funkcjonuje od 20 lat.