Wezwanie znalazło się w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej związku. Producenci wyrażają w nim stanowczy protest przeciw spadkom cen skupu malin, agrestu i porzeczek, oraz pogarszającej się sytuacji producentów wiśni.

Związkowcy wskazują, że proponowane przez przetwórców stawki są rażąco niskie i nieadekwatne do kosztów produkcji. Protest polegający na zaniechaniu zbiorów zacząć się ma dziś 18 czerwca i potrwać do odwołania.

Jednocześnie związkowcy wysuwają kilka postulatów pod adresem rządu i resortu rolnictwa. Domagają się, by służby nadzoru zajęły się wreszcie rzetelną kontrolą jakości owoców sprowadzanych do Polski spoza Unii Europejskiej, a rząd wprowadził regulacje chroniących rodzimych producentów, w tym zmienił przepisy dotyczące kontraktowania skupu produktów rolnych, oraz wprowadził cła i ceny wejścia na owoce importowane na polski rynek spoza UE.

W związku z dramatyczną sytuacja na rynku, rolnicy apelują również o podjęcie prac legislacyjnych nad wprowadzeniem mechanizmu rezygnacji z upraw w danych gatunkach. Chodzi przede wszystkim o odszkodowania dla rolników, którzy zdecydują się na likwidację plantacji owoców, których dotyczy nadpodaż. Podobne rozwiązania istnieją w innych krajach UE.