W spór z pracodawcą weszły trzy z sześciu związków zawodowych działających w spółce.

- Zarząd spółki podejmie działania ustawowe w celu rozwiązania sporu - napisano w komunikacie ZA Puławy.