Rozmowy dotyczyły polskiej prezydencji i zagadnień dotyczących reformy Wspólnej Polityki Rolnej, a także aktualnej sytuacji na rynkach rolnych.

W spotkaniu brali udział m.in. z-ca przewodniczącego Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Marian Sikora, z-ca przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” Zbigniew Obrocki, przewodnicząca Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” Bożena Garbacz oraz prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin.

„Mam silnego partnera i wspólnie dążymy do tego, aby doprowadzić do rzeczywistej reformy Wspólnej Polityki Rolnej” – powiedział minister i dodał, że „mamy jasne, wspólne stanowisko, w którym wyrażamy konieczność odejścia od dotychczasowej polityki stagnacji na rzecz polityki konkurencji i rozwoju europejskiego rolnictwa”. „Nowa Wspólna Polityka Rolna musi być prostsza i zapewniać równe warunki wszystkim rolnikom w Unii Europejskiej” – podkreślił minister Marek Sawicki. Zwrócił także uwagę na to, że europejskie rolnictwo musi w ciągu siedmiu lat kolejnej perspektywy finansowej uczestniczyć we wzroście produkcji żywności na świecie.

Uczestnicy dzisiejszych rozmów wyrazili także wspólne oburzenie na działania podejmowane przez brytyjskich konserwatystów w sprawie klatek dla kur w Polsce.

„Przed przystąpieniem do Unii Europejskiej polscy rolnicy podejmowali decyzje o kierunkach produkcji i modernizowali swoje gospodarstwa. Dotyczyło to także produkcji drobiarskiej, która modernizowana była w roku 1998 w oparciu o wycofywane klatki z Unii Europejskiej. Wielu z nich do dziś spłaca jeszcze zaciągnięte wówczas kredyty” – powiedział minister Marek Sawicki sprzeciwiając się atakowi na polskie drobiarstwo.

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że na ten temat rozmawiał również podczas wczorajszych rozmów z komisarzem Dali.