Stanowisko zarządu Spółki w sprawie wezwania Norica Holding Grupy Acron na sprzedaż akcji Azotów Tarnów zostanie opublikowane po otrzymaniu opinii doradców prawnych i finansowych do 2 czerwca br.

Spółka Azoty Tarnów jest w fazie organizacji i poszukiwania najlepszych rozwiązań dotyczących zarządzania grupą kapitałową po ubiegłorocznych akwizycjach. W raporcie opublikowanym 29 maja br., związkowcy przedstawili swoje stanowisko, według którego sprzedaż akcji Spółki jest przedwczesna. W ich opinii, sprzedaż akcji Grupie Acron nie znajduje uzasadnienia, ponieważ intencje Grupy noszą cechy „wrogiego przejęcia".

Organizacje związkowe wskazały potencjalne zagrożenia dla pracowników Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów oraz ich rodzin, które mogą być skutkiem takiej transakcji i zmian własnościowych. Obawy związków zawodowych budzi możliwość wykorzystania dobrych marek grupy Azoty Tarnów do sprzedaży własnych nawozów przez Acron na rynku europejskim.

Związkowcy obawiają się również możliwości sprowadzania własnego gazu ziemnego, którego cena kształtowana może być dowolnie bez uwzględniania warunków rynkowych oraz możliwości sprowadzania własnego amoniaku, co zagraża funkcjonowaniu dotychczasowych instalacji w Azotach Tarnów, a w konsekwencji prowadzić będzie do redukcji zatrudnienia.

Kolejnym punktem akcentowanym w raporcie związkowców jest opinia o rzetelności kupieckiej i firmach stosujących dumpingowe ceny, co może wpłynąć na obniżenie wiarygodności i atrakcyjności Spółek z grupy Azoty Tarnów, jako w pełni wiarygodnego producenta nawozów mineralnych i tworzyw konstrukcyjnych.

Zakładowe organizacje związkowe Azotów Tarnów oczekują, że główny akcjonariusz - Skarb Państwa - oraz pozostali akcjonariusze podejmą negatywne decyzje wobec wezwania na sprzedaż Akcji Azotów Tarnów SA (ATT) ogłoszonego przez Grupę Acron.