Jak poinformował warmińsko-mazurski urząd marszałkowski, w rejestrze samorządu znajduje się obecnie 56 rolnych grup producenckich i trzy grupy producentów warzyw i owoców. Według wykazu, 14 grup producentów rolnych zarejestrowano w minionym roku.

Z analizy przeprowadzonej przez olsztyńskich urzędników wynika, ze systematyczny wzrost liczby grup dotyczy przede wszystkim producentów drobiu, trzody chlewnej, zbóż i rzepaku. Producenci drobiu, zwłaszcza hodowcy indyków, stanowią w tej chwili niemal połowę wszystkich zarejestrowanych grup.

W ostatnim roku urząd marszałkowski w Olsztynie - za pośrednictwem podległego mu Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - zaangażował się we wzmacnianie konkurencyjności i lokalnego rynku poprzez wspieranie tworzenia nowych grup. Pod patronatem samorządu przeprowadzono cykl szkoleń dla rolników zainteresowanych taką tematyką.

Grupy producentów, po zarejestrowaniu przez urząd marszałkowski, mogą starać się o pomoc finansową ze środków UE. Łączenie się rolników w grupy ma zwiększyć ich szanse na rynku poprzez m.in. centralizację zamówień, zmniejszenie liczby pośredników i lepszą możliwość sprzedaży produktów, wspólne inwestycje i promocję, zwolnienia podatkowe oraz dostosowanie produkcji do wymogów rynku.